RMZO

EMCOMM ARAuBiH: REDOVNA GODIŠNJA VJEŽBA DIGITALNIH KOMUNIKACIJA

16.04.2022. 10-12h UTC Emcomm ARAuBiH organizuje redovnu godišnju vježbu digitalnih komunikacija u vanrednim situacijama. Sistemi koji će se koristiti su modem VARA HF, software Winlink P2P, modem VARA FM i VARA Chat.

Obavezne su prijave stanica koje će učestvovati u vježbi. Prijave i dogovor oko tehničkih detalja možete izvršiti na email: [email protected]

E71AR Alen Ruvic

Emcomm ARAuBiH

Coordinator

Related Articles

Back to top button