Propozicije VHF/UHF takmičenjaUHF / VHF

PRAVILA E7 CW VHF CONTEST

PRAVILA TAKMIČENJA „E7 CW VHF CONTEST“

 

NAZIV TAKMIČENJA:

„E7 CW VHF CONTEST“

ORGANIZATOR:   

Asocijacija radio-amatera u BiH – ARA u BiH.

TERMIN TAKMIČENJA: 

Prvi puni vikend u novembru/studenom svake godine od 14:00 UTC u subotu do 14:00 UTC u nedjelju, (u istom terminu kao i Marconi Memorial VHF Contest).

SUDIONICI: 

Pravo sudjelovanja u  takmičenju imaju sve licencirane amaterske radio-stanice.

KATEGORIJE:

A- Jedan operator, mala snaga, do 100W – (SOLP)
B- Jedan operator, velika snaga – (SOHP)
C- Više operatora, mala snaga, do 100W – (MOLP),
D- Više operatora, velika snaga (MOHP)

Dopušten je maksimalno jedan signal na opsegu u bilo kojem trenutku.
Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije tokom takmičenja.

 VRSTE RADA:

Dopuštena vrsta rada je isključivo telegrafija (CW, A1A)
S jednom stanicom tokom takmičenja može se održati samo jedna veza, bez obzira je li ta stanica fiksna, portabl ili u pokretu. Ako se ponovi veza s istom stanicom tokom takmičenja, samo se jedna od tih veza može računati u bodove. Svaka dvostruka veza mora biti jasno označena u dnevniku bez obračunavanja bodova. EME, MS ili “satelitske” veze ne priznaju se u takmičenju.

IZMJENA PODATAKA:

U vezama se obavezno razmjenjuje ocjena čujnosti po RST skali, redni broj veze koji počinje od 001 i nastavlja se tijekom takmičenja, te WW lokator.

BODOVANJE:

Bodovi se obračunavaju na principu 1 kilometar = 1 bod,

TAKMIČARSKI DNEVNICI:

Upload dnevnika uraditi na WEB portalu ARA u BiH, rubrika UKT (EDI format) ili, opciono na: vhf.manager@arabih.ba najkasnije 8 dana nakon održanog takmičenja.
Stanice koje rade u kategoriji više operatora moraju to i jasno naznačiti.

ODUZIMANJE BODOVA I DISKVALIFIKACIJA:

Svako kršenje pravila takmičenja ili nepoštovanje band-plana I. regiona IARU-a povlači za sobom diskvalifikaciju učesnika.

OBJAVA REZULTATA I NAGRADE:

Poredak – rezultati su vidljivi odmah nakon što se izvrši upload takmičarskog dnevnika i isti je zvaničan nakon isteka žalbenog roka od 7 (sedam) dana koji teče od dana isteka roka za dostavu dnevnika.

Poredak će se formirati samo u kategorijama u kojim je bilo najmanje tri prijavljena dnevnika.
Sve primjedbe se upućuju  elektroničkom poštom na: vhf.manager@arabih.ba 7 dana po isteku roka za dostavu (upload) dnevnika.
Službeni rezultati i dodjela nagrada biće upriličeni na hamfestima ili sličnim prigodama.

Za sve takmičare će biti obezbijeđena  Diploma sa naznakom plasmana u generalnom (GP – generalni plasman), i E7 poretku. Prvoplasirane E7 stanice biti nagrađene i nekom vrstom medalje, plakete ili pehara (E7 plasman).

ARAuBiH

 

Related Articles

Back to top button