PRAVILA E7 CW VHF CONTEST

NAZIV TAKMIČENJA:  „E7 CW VHF CONTEST“

ORGANIZATOR:    Asocija radio-amatera u BiH- ARAuBiH.

TERMIN TAKMIČENJA: – Prvi puni vikend u novembru/studenom svake godine od 1400 UTC u subotu do 1400 UTC u nedjelju, (u istom terminu kao i Marconi Memorial VHF Contest).

SUDIONICI: – Pravo sudjelovanja u takmičenju imaju sve licencirane radio-stanice iz BiH.

KATEGORIJE:

a) Jedan operator (bez asistencije drugih, koristeći se prvenstveno svojom osobnom opremom i antenama,
klupske stanice ne mogu biti u ovoj kategoriji)

b) Više operatora (klubovi ili takmičarski timovi)

VRSTE RADA: – Dopuštena vrsta rada je isključivo telegrafija (CW, A1A)
S jednom stanicom tokom takmičenja može se održati samo jedna veza, bez obzira je li ta stanica fiksna, portabl ili u pokretu. Ako se ponovi veza s istom stanicom tokom takmičenja, samo se jedna od tih veza može računati u bodove. Svaka dvostruka veza mora biti jasno označena u dnevniku bez obračunavanja bodova. EME, MS ili “satelitske” veze ne priznaju se u takmičenju.

IZMJENA: – U vezama se obavezno razmjenjuje ocjena čujnosti po RST skali, redni broj veze koji počinje od
001 i nastavlja se tijekom takmičenja, te WW lokator.

BODOVANJE: – Bodovi se obračunavaju na principu 1 kilometar = 1 bod,
konačni rezultat koji se prijavljuje mora biti upisan na vrhu prvog lista takmičenja dnevnika.

TAKMIČARSKI DNEVNICI: – Takmičarski dnevnik mora biti u elektroničkom obliku (EDI format), te mora
sadržavati standardne podatke.
Zbirni list mora biti u standardnom obliku, s izjavom o pridržavanju propozicija takmičenja i hamspirita.

DOSTAVLJANJE TAKMIČENJA DNEVNIKA: – Takmičarski dnevnik  treba dostaviti na:
E-mail: kancelarija@arabih.net

ODUZIMANJE BODOVA i DISKVALIFIKACIJA: – Svako kršenje pravila takmičenja ili nepoštovanje band-plana I. regiona IARU-a povlači za sobom diskvalifikaciju učesnika.
Bilo koji pogrešno zaprimljen podatak u pozivnom znaku, primljenom raportu i rednom broju veze ili WW lokatoru korespondenta biti će kažnjen gubitkom bodova.

NAGRADE: – Diplomom s naznakom plasmana biti će nagrađene prvoplasirane stanice u obje kategorije, dok
će svi ostali sudionici koji pošalju svoj takmičarski dnevnik biti nagrađeni diplomom za učešće u takmičenju.

ARAuBiH
Sarajevo, 24.10.2013.godine