ZAPISNIK SA ŠESTE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH

Broj: : I-006-1/21
Dne: 08.02.2021. god.

Z A P I S N I K sa ŠESTE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH

Na osnovu poziva br. I-005/20 od dana 06.02.2021. godine, dana 07.02.2021. god. održana je on-line 6.
sjednica Upravnog odbora Udruženja „Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini“ (u daljem tekstu
Udruženje ‘ARA u BiH’)

Sjednici su on-line učestvovali svi članovi Upravnog odbora:

1. Svetozar – Saša Lisul, predsjednik
2. Enes Sarić, član
3. Behad Hasi
ć, član
4. Mensur Šaki
ć, član
5. Almir Gadžo,
član
6. Željko Kova
čević, član
7. Ševal Salki
ć,član

Pored gore navedenih, na on-line sjednici su učestvovali i predsjednik Skupštine Almir Agić i član Nadzornog
odbora Rešid Halil
čević. .

U skladu sa pozivom, usvojen je predloženi

DNEVNI RED

1. Rasprava i usvajanje PRAVILA u vezi okupljanja na repetitorima regionalnog značaja čiji je vlasnik
Udruženje ‘ARA u BiH’

PRAVILO OKUPLJANJA NA REGIONALNIM REPETITORIMA ARAuBiH (PDF)

TOK SJEDNICE:

AD1.
Unazad nekoliko mjeseci inicirano je donošenje ovog Pravila kada su članovi UO, zajedno sa Predsjednikom
Skupštine i
članovima Nadzornog odbora, razmatrali potrebu za donošenjem predmetnog Pravila i kroz širu online diskusiju utvrdili osnovne odredbe ovog Pravila. Izvjestilac tokom predlaganja i usaglašavanja je bio član UO Mensur Šakić.

U skladu sa Zaključkom sa Pete sjednice UO, koja je održana 12.12.20. god., član UO Mensur Šakić pripremio je Prijedlog predmetnog Pravila koje je na ovoj on-line sjednici, nakon novih sugestija i prijedloga, dato na usvajanje.

U skladu sa navedenim UO Asocijacije je jednoglasno donio

ODLUKU

1. Usvaja se PRAVILO U VEZI OKUPLJANJA NA REPETITORIMA REGIONALNOG ZNA
ČAJA ČIJI JE VLASNIK UDRUŽENJE ‘ARA u BiH’.
2. Pravilo stupa na snagu danom donošenja a primjenjivati
će se sa danom objavljivanja na WEB stranici Udruženja ‘ARA u BiH’.
3. Prilog ovoj Odluci je usvojeno Pravilo.

Obrazloženje

Nakon tehničke sanacije magistralnog repetitora na Vlašiću RV54 (145,675/145,075MHz), koji je u vlasništvu Udruženja „ARA u BIH“ , promet preko ovog repetitora regionalnog značaja je višestruko povećan. Činjenica da je njegova zona servisa velika rodila je ideju da se organizira periodično okupljanje radioamatera-operatora iz regije čija je tehnička baza takva da im omogućava ostvarivanje kvalitetnog povezivanja na relaciji učesnikrepetitor po ugledu na okupljanje ranoranilaca (E70RR). S obzirom da je vlasnik repetitora „ARA u BIH“ , ta ideja je trebala biti propraćena Odlukom UO u kojoj bi se definirale ključne značajke okupljanja (svrha okupljanja, pozivni znak, oznaka i ime repetitora te u čijem je vlasništvu, ime voditelja, dan u sedmici i vrijeme početka, ko može biti učesnik okupljanja, način i vremenski okvir prijavljivanja uključujući i saopćavanje minimalnog broja karakterističnih podataka o učesniku, priprema i objava aktualnih informacija i/ili otvaranje teme za raspravu koja može biti od koristi svim učesnicima uz napomenu da ne traje predugo i da se zbog toga može nastaviti tokom narednog okupljanja, o čemu se brinu menadžeri zajedno sa voditeljem okupljanja).

Aktualna okupljanja, kojih je do danas održano preko stotinu, je nešto što treba pohvaliti uz činjenicu da aktualni UO Udruženja ‘ARA u BiH’ nije donio odgovarajuću Odluku o njihovom održavanju a u arhivi prethodnog saziva UO takva Odluka ne postoji. Analiza većeg broja okupljanja ukazuje na nepravilnosti u radu.

Neke od tih nepravilnosti prema njihovoj ozbiljnosti su:

Voditelj koristi lični pozivni znak u vrijeme okupljanja što se tretira kao uzurpiranje kanala na duže vrijeme od strane jednog radioamatera-operatora, na šta on jednostavno nema pravo. Ako UO odluči da ovakva okupljanja postanu praksa, onda će kao i na HF frekvencijskim opsezima odobriti korištenje pozivnog znaka Udruženja kao npr. E70ARA

Činjenica je da većina okupljanja počne i završi bez i jedne informacije i i /ili teme o kojoj se na okupljanju diskutira i donose eventualni zaključci. Očigledno je da izostaju prijeko potrebne pripreme u vođenju i sadržini okupljanja. Dakle, svrha okupljanja je nejasna. Registriranjem učesnika u toku prijavljivanja, njihovom ponovnom prozivkom i zatim „krugom“ odjavljivanja se ništa ne postiže.

Voditelj često miješa kodove iz nekoliko različitih grupa, pa tako I-Italy koristi umjesto I – India, Fox je umjesto Foxtrot i sl. U sve se ubacuje stari internacionalni speling (G – Guatemala umjesto Golf i sl.), što je mješavina svega i svačega. Dakle, koristi se nepostojeći BiH kôd.

Voditelj često koristi poštapalice i doskočice što graniči sa krajnjim neukusom i koje nisu primjerene vodećoj poziciji u okupljanju. Iste poštapalice se koriste tokom cijelog okupljanja u uvjerenju da svim učesnicima to godi.

Voditelj često saopćava javno svoje privatne podatke kao što su mjesto i adresa stanovanja,
privatni broj telefona, broj bankovnog ra
čuna.

Razmjenjuje sa učesnicima okupljanja QSL karte sa svojim pozivnim znakom a upućuje na razmjenu i QSL karti radio kluba čiji je on član a koji nije član Udruženja „ARA u BIH“.

Često se vodi kampanje za prikupljanje sredstava za liječenje bolesnih, kampanje za prikupljanje sredstava za pomoć onim kojima je imovina stradala u prirodnim katastrofama a da su te kampanje stihijske i bez definiranih pravila.

Aktualna praksa kod prijavljivanja učesnika je takva da se prijavljivanje vrši u toku cijelokupnog trajanja okupljanja, sve do službenog odjavljivanja okupljanja. Naravno da prijave poslije tematskog dijela (ako isti postoji), a pogotovu one na kraju okupljanja, nemaju nikakvog smisla. Tako okupljanje traje gotovo redovito najmanje 90 minuta, bez sadržaja.

Okupljanje samo radi formalne prijave i odjave gube svaki smisao i pretvaraju se u običnu prozivku.

Analizirani su i drugi aspekti okupljanja. Tako je provjerom ustanovljeno da se veći broj pozivnih znakova pod kojima se učesnici prijavljuju na okupljanje, ne nalaze u nekoj od svjetskih baza podataka, kao ona na WEB stranici www.qrz.com i sl. Jedino moguće objašnjenje za ovu pojavu je da radioamaterski operatori uglavnom imaju CEPT-2 kategoriju (prema starom Pravilu o radioamaterskoj službi br. 28/07)) odnosno Novice (N) kategoriju ( prema novom Pravilu o radioamaterskoj službi 92/20), pa potreba da se prijave u pomenute baze podataka je izostala s obzirom na prirodu i udaljenosti koje se postižu pri uspostavi veza.

Ako učesnici pretendiraju održavanje veza preko repetitora ova potreba tek nema smisla. Radioamateri CEPT-1 kategorije (koja je po novom Pravilu o radioamaterskoj službi postala CEPT kategorija) bilo bi poželjno da budu prijavljeni najmanje na www.qrz.com.

Sve navedeno se do sada toleriralo ali je UO odlučio da i tu učini korake naprijed u pogledu podsjećanja na pravila kojih se treba pridržavati, posebno kada posredstvom dobro pozicioniranih repetitora, kao što je Vlašić, radio veza ima veliki domet. Rezultat toga nastojanja je donošenje ove Odluke.

……………..

Kako je ovo bila jedina tačka dnevnog reda, on-line sjednica je zaključena. Zapisnik sa ove sjednice sačinjen je na osnovu prijedloga i mišljenja upućenih putem e-maila.

Predsjednik Upravnog odbora
Svetozar – Saša Lisul