OBAVIJEST: SEMINAR/RADIONICA RMZO

RMZO SEMINAR/WEBINAR NA SMETOVIMA 27. i 28.02.2021.g.

Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini
EMCOMM / RMZO ( Radio Network for Emergency)

datum: 03.02.2021.

OBAVIJEST

Poštovani članovi Udruženja ARAuBiH!

U planu i programu rada za 2020/21. godinu je planiran seminar/radionica vezano za RMZO.
S obzirom na epidemiološku situaciju isti je prolongiran sa Novembra na Februar-Mart.

Seminar/Webinar su planirani za 27.-28. Februar na Smetovima u Domu Radio-amatera i Izviđača Zenica

Tehničku realizaciju Seminara/Webinara su pomogli: Savez izviđača Grada Zenica ,GSS Zenica, te Radio klub Zenica i Radio klub Kakanj

Cilj radionice je zajednička analiza stanja i presjek RMZO aktivnosti u posljednjih nekoliko godina a koje su vezane i za naše Udruženje. Također gosti predavači će sa nama podijeliti svoja iskustva u regionu svojih djelovanja a to su: Slovenija, protokoli EU i SRRS RMZO iz Republike Srpske.
U sklopu Seminara/Webinara će se održati i prezentacija prijevoda i adaptacije IARU HF priručnika na BHS jezike, te kraća analiza sadržaja istog. Da podsjetimo, ovo su zvanični dokumenti koji su usvojeni od strane IARU EMCOR R1.
Svi prisutni kako uživo tako i putem Webex platforme će moći saznati ukratko šta je to Winlink sa svojim protokolima „Vara“ kao najefikasnije sredstvo komunikacije u vanrednim situacijama po mišljenu EMCOMM većine koorinatora IARU.
Također u PPS-u RK Zenica na Smetovima će biti urađena i demonstracija rada Winlink-a.

Ovo živo/online okupljanje je prvenstveno namijenjeno „mlađim-neiskusnim“ operatorima koji bi trebali da budu motorna snaga RMZO sekcije Udruženja ARAuBiH u budućnosti a izrazili su izuzetnu zainteresovanost za ovu volontersku oblast koja je od pomoći lokalnoj i široj zajednici.

Očekujemo svakako da se najiskusniji operatori iz E7 prijave kao predavači uživo ili online i da prenesu svoje iskustvo i znanje na mlađe. Svi su dobro došli te očekujemo prijave za predavače.

Program:

1. Uvod
-Uvodno obraćanje organizatora sa izlaganjem plana prezentacije

2. Analiza dešavanja u zadnjih nekoliko godina
– RMZO,-uopćeno u Bosni i Hercegovini- diskusija uz prezentaciju do sada urađenih vježbi i aktivnosti posljednjih 10 godina (moderator Alen Ruvić E71AR Manager EMCOMM ARAuBiH):
-Multimedijalni Izvještaj sa Komandno štabne vježbe BOLDCHINTE 2017  u organizaciji NATO-a i MSB BiH
-Multimedijalni Izvještaj saterenske vježbe EADRCCBiH koja je održana u saradnji sa NATO i MSB BiH 2018
– Multimedijalni Izvještaj posjete i obuke članova RMZO RK Zenica u  Sloveniji IG-Ljubljana 2019. i 2020.
– Analiza vježbi RMZO ZDK 2015-2020
– Analiza aktivnosti Udruženja ARA u BiH u RMZO
– Kratak izvještaj sa sjednica IARU EMCOR R1
Napomena: izvještaji su edukativne svrhe

3. Prezentacija priručnika „ IARU HF Procedure rada i plan frekvencija“
– Prezentacija službenog priručnika uz analizu i diskusiju IARU HF priručnika (prijevod i adaptacija na BHS) za rad u vanrednim situacijama, te skripte sa planom frekvencija (moderator Alen Ruvić E71AR)

4. Winlink i Vara HF, FM, QO100
– Winlink sistem i protokoli Vara HF, Vara FM i Vara QO100 ( teoretska prezentacija i praktična upotreba ) ( prezenter Alen Ruvić E71AR )

5. Specijalni gosti, „Centralni predavači“
– gost predavač: Tilen Cestnik S56CT (manager ARON Slovenija, operator centra 112 Ljubljana i Član U.O. Sveze radioamatera Slovenije te Predsjednik RK Sevnica)(Online putem Webex)

Tema:
1. Sistem i procedure rada ARON-a i SRS u Sloveniji
2. Centar 112,Država i Radioamateri
3. ARON sa tehničkog aspekta
4. Razno uz diskusiju i pitanja gostiju

– gost predavač: Ognjen Vukić E73EP-RMZO Prijedor„E73JHI“SRRS

Tema:
1. Sistem i način rada RMZO u Republici Srpskoj
2. Iskustva iz vanrednih situacija E73JHI RMZO
3. Sredstva veze-iskustva u vanrednim situacijama
4. Razno uz diskusiju i pitanja gostiju

6. Gosti predavači iz E7 sa temama?

Prijave za predavače do 14.02.2020.- uživo ili online (navesti temu i satnicu te potrebna MTS)
Očekujemo naše najiskusnije radio amatere posebno one koji imaju iskustva i u strukturama Civilne zaštite da se prijave i podijele iskustva i znanje mlađim operatorima.


Napomena:
Zbog epidemioloških mjera broj učesnika u samom objektu je ograničen na 10 i to organizator i posada sa specijalnim gostima, dok će ostali će moći interaktivno pratiti seminar putem platforme WEBEX MEETING.
Svi zainteresovani za aktivno ili pasivno učešće na seminaru platformu mogu preuzeti na www.webex.com

Satnicu će dobiti svi prijavljeni učesnici.

Prijave za aktivno ili pasivno učešće na Seminaru obavezno poslati na email adresu: e71ezc@gmail.com    sa naznakom „ Prijava za RMZO Seminar „ do 20.02.2021. nakon čega će prijavljeni dobiti „invoice“ za prisustvo seminaru

Alen Ruvić, E71AR – RMZO MANAGER ARAuBiH