Rasim Raco Hirkić, VA3YP (ex E74AQ, T94AQ) SK

Sa zakašnjenjem, i sa velikom žalošću, primili smo vijest da je Rasim Raco Hirkić, VA3YP (ex E74AQ, T94AQ) SK.

Rasim je bio strastveni radioamater od najmlađih dana, školovanja u Banjaluci pa sve do penzionerskih dana koje je provodio u Kanadi.

Osim što je bio aktivan na svim bandovima a 2006.g. bio i svjetski prvak na CQ 160m SSB bio je i vrstan majstor koji je na mašinskom strugu izrađivao specijalna postolja za elektronske lampe linearnih pojačala po čemu je bio veoma poznat u cijelom svijetu. Naročito je bio cijenjen u USA i Japanu. Mnogi naši radioamateri su kod njega dobili pomoć oko konstrukcije antena ili nabavke opreme.

Porodici i prijateljima izražavamo najdublje saučešće a našem Rasimu posljednje 73!