ARABIH Zapisnici i Odluke

Odluka O Donaciji Novčanih Sredstava

Na osnovu čl. 25 Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Asocijacije na svojoj | (prvoj) on-line sjednici održanoj dana 18.04.2024. god. donio je 

ODLUKU 

o donaciji novčanih sredstava 

Radio klubu, ,Zenica” u Zenici odobrava se donacija novčanih sredstava u iznosu od 100,00 KM (slovima: stotinu konvertabilnih maraka i 00/100). 

Gore navedeni iznos novčanih sredstava dodjeljuje se navedenom klubu kao potpora za aktivnosti koje članovi kluba obavljaju u domeni razvoja Radio mreže za opasnost u Asocijaciji radio amatera u BiH (RMZO), i isti će biti uplaćen na račun RK „Zenica“ 134010000007335 kod ASA banka BiH. 

  • Donirana novčana sredstva Radio klub „Zenica“ će utrošiti samo u svrhu za koja su namjenjena, poštujući zakonske propise i načela trošenja sredstava utvrđena kroz dosadašnje stavove Upravnog odbora Asocijacije. 
  • Menažer za RMZO u Asocijaciji će Upravnom odboru Asocijacije, kroz svoj Izvještaj o radu, dostaviti informaciju o utrošku ovih sredstava.
  • Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a za realizaciju Odluke zadužen je Predsjednik Asocijacije. 

Dostavljeno: 

  1. Radio klub „Zenica“ Zenica 
  2. Sekretar ARA u BiH 
  3. Menadžer za RMZO
  4. Arhiva ARA u BiH

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button